اخلاق آدمی

4 تیر 1392 ساعت 18:41

خیلی جالبه ما دانشجوا از این درسای عمومی دینی بیزاریمو فقط شب امتحان میخونیم حفظ میکنیم میزاریمش کنار!اما این سری داشتم کتابو واسه امتحان میخوندم به یه جمله رسیدم که خیلی منو به فکر فرو برد!خوشم اومد اینجا نوشتم شاید شمام خوشتون اومد!درس اخلاق

انسان نباید خودش را ببازد و نباید خودش را بفروشد و از طرف دیگر انسان باید با هوای نفس خودش مبارزه کند


+در ضمن شدیدا از گفتن این مطلب هم منظور داشتم!!!!حالا همه میخونن جز اون به بهبرچسب‌ها: Daily